Řeka Sázava

23. kontrolní den realizace projektu 26. března 2019

02.04.2019

Předmětem posledního KD byla rekapitulace průběhu projektu a předeším jeho výstupů - bylo navrženo 1326 opatření za celkových 2,2 mld Kč.

V rámci jednání jednání, které proběhlo od 14 hodin ve velkém reprezantačním sále restaurace Florian v Jílovém u Prahy, byl odprezentován celý průběh projektu jak jeho realizátory (firmy VRV a DHI), tak i správci toků Povodí Vltavy s.p. a Lesy ČR s.p. K projektu se vyjádřil také Státní pozemkový úřad a Agentuzra ochrany přírody a krajiny ČR.

Vybrané ukazatele projektu:

 • 134,7 km vodních toků
 • 7 pravostranných přítoků
 • 9 levostranných přítoků
 • + řeka Sázava
 • plocha cca 66 tisíc ha
 • cca 100 000 obyvatel
 • 83 obcí
 • 162 katastrálních území

Projekt sledoval několik cílů:

 • zvýšení retence vody v povodí,
 • umožnění neškodného rozlivu vody v nivě,
 • zvětšení retenční kapacity rybníků,
 • zachycení povodňových průtoků v suchých retenčních nádržích (poldrech)
 • ochrana intravilánu přírodě blízkými úpravy vodních toků.

Podrobnější info najdete v prezentacích.

Nepodařilo se načíst flash plugin. Stáhnout si ho můžete z webu Adobe