Řeka Sázava

21. kontrolní den realizace projektu 8. ledna 2019

14.01.2019

Předmětem 21. KD bylo seznámení přítomných s aktuálním stavem prací na etapě E. Koncept DUR.

V rámci jednání, které proběhlo v zasedací místnosti Posázaví o.p.s. na Masarykově náměstí v Benešově, byl prezentován stav jednání se Státním pozemkovým úřadem (SPÚ) pro Středočeský kraj. K jednání bylo přistoupeno z důvodů projednání možnosti realizace opatření v ploše povodí (v povodí kritických bodů) v rámci komplexních pozemkových úprav (KoPÚ). SPÚ byl zaslán seznam katastrálních území, ve kterých byla navržena opatření a SPÚ zaslal nazpět informace k jednotlivým katastrálním území v jakém stavu jsou KoPÚ, případně zdali se na daném katastrálním území plánují. Tuto informaci Ing. Hánová představila přítomným na mapovém podkladu.

 

Dále byly projektanty projednávány jednotlivé koncepty DUR v předpokládaném stavu. Podrobněji je rozebráno v přiloženém zápisu.

Nepodařilo se načíst flash plugin. Stáhnout si ho můžete z webu Adobe